Broadcast, News, PSUBroadcast

PSUBLaw : อำนาจในการปกครองบุตร คืออะไร?

อำนาจปกครองบุตร เป็นสิทธิและหน้าที่ที่บิดามารดาพึงมีต่อบุตร บิดามารดาผู้มีอำนาจปกครองมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับบุตร เช่น บิดามารดามีหน้าที่ที่จะดูแล อบรมสั่งสอนบุตร อำนาจปกครองในกฎหมายแพ่งมีนิยามกว้างกว่าคำว่า “การปกครองดูแล” คุณจะทราบว่ากฎหมายแพ่งนั้น “การปกครองดูแล” นั้นจะหมายความถึงแต่เพียงบิดามารดาที่ได้ดูแลบุตรเท่านั้นแต่ะอาจจะไม่ได้มี “อำนาจปกครอง” บุตรด้วย คำนิยาม “อำนาจปกครอง” ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรา เช่น มาตรา 1549 1551

News, PSUBroadcast

“บาติกเขียนเทียน” ศิลปะดั้งเดิมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์จากผ้าท้องถิ่นภาคใต้

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (หาดใหญ่) เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจผ้าและเครื่องแต่งกายภาคใต้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 เปิดอบรมในหลักสูตร “การทำผ้าบาติกเขียนเทียน” ในโอกาสนี้ คุณไพฑูรย์ แก้วทอน เจ้าหน้าที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. ได้ให้ข้อมูลว่า บาติก กำเนิดที่ใดนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ชัด ข้อมูลจากบรรดานักวิชาการ แต่ทราบว่าบาติกกำเนิดมากว่า 2,000 ปี เชื่อว่าบาติกมีต้นกำเนิดที่อินเดีย และแพร่หลายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซีย บางคนเชื่อว่ามาจากอียิปต์หรือเปอร์เซียเนื่องจากพบบาติกที่เก่าแก่ที่นั่น บางคนเชื่อว่าเป็นศิลปะดั้งเดิมของอินโดนีเซีย

News

14 ก.ค. 63 ชวนชม “ดาวพฤหัสบดี” ใกล้โลกที่สุดในรอบปี !!

14 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชม “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ปรากฏสว่างเด่นชัด ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ นานตลอดคืนถึงรุ่งเช้า หากท้องฟ้าใสไร้เมฆฝนสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย

News

แปรงฟัน อย่าลืมแปรงลิ้น ช่องปากสะอาดห่างไกลโรค

โดยปกติแล้วคนเราต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นั่นคือหลังตื่นนอนตอนเช้า และก่อนนอนตอนค่ำ หรือบางคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันด้วย อย่างไรก็ตามอย่าลืมที่จะต้องแปรงลิ้น เพราะลิ้นถือเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียมากที่สุดในปาก แต่หลายคนไม่ให้ความสำคัญกับมันมากเท่าไหร่ ทำให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมา เช่น มีกลิ่นปาก ฟันผุ หรือลิ้นเป็นฝ้า ทั้งนี้หากมีสุขภาพฟัน ช่องปากที่ไม่ดีย่อมส่งผลกระทบถึงบุคลิกภาพ และสุขภาพด้านอื่นๆ อีกด้วย

News

“NARIT” ชวนส่งผลงานร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนส่งผลงานร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้) เป็นต้น

News

คณะทรัพฯ ม.อ. จัดโครงการขวดพลาสติกแลกกล้าผักและโครงการกระป๋องอลูมิเนียมแลกไข่

โครงการกระป๋องอลูมิเนียมแลกไข่เป็นการขยายจากโครงการขวดพลาสติกแลกกล้าผักของสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. โดยแลกกระป๋องอลูมิเนียมน้ำหนัก 1 กิโลหรือประมาณ 65 กระป๋องกับไข่เบอร์4-5 ได้ 5 ฟอง เพื่อสนับสนุนการลดขยะ และเพิ่มโปรตีนจากไข่ในมื้ออาหารหลังจากมีคนสนใจนำขวดพลาสติกมาแลกกล้าผักไปปลูกเพื่อผลิตอาหารในครัวเรือนจำนวนมาก

News

แพทย์เตือนติดเชื้อในกระแสเลือด อันตรายถึงชีวิต

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่า 50,000 คนต่อปี โดยทั่วไปอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส การผ่าตัด ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเด็ก ทารกแรกเกิด หรือการใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกาย มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดสูง ทั้งนี้เมื่อเกิดการติดเชื้อสามารถกระจายไปทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิในร่างกายไม่สม่ำเสมอ ระบบการเดินหายใจแย่ลง และผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อในกระแสเลือดดังกล่าว มักนำไปสู่ภาวะการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว หมดสติ และอาจทำให้เสียชีวิตได้

News, PSUBroadcast

นวัตกรรมจากนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

สำหรับสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดเป็นวิกฤตที่เรียกว่าโควิด19 ทำให้อย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิต การศึกษา สังคม สภาพเศรษฐกิจ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ new normal ที่ปัจจุบันเราคุ้นเคยกันในตอนนี้ เพระช่วงที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายสถานประกอบการ work from home ทำงานที่บ้านกันมาขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในช่วงที่ผ่านมาด้วย ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตระดับโลก ยังมีกลุ่มคนที่ยังต้องพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมาตอบสนอง อำนวยความสะดวกในช่วงโควิด19

Broadcast, News

“ก้าวต่อไปคือการเป็น เบอร์สอง ยาสีฟันไทย” ก้าวย่างที่ไม่เคยหยุดก้าวของ “ยาสีฟันเทพไทย”

จากเป้าหมายยาสีฟันสมุนไพรเบอร์หนึ่งของไทย ตอนนี้เทพไทยเป็นยาสีฟันเบอร์สามของตลาดยาสีฟันรวมทั้งประเทศ จุดเริ่มต้นของยาสีฟันเทพไทยเกิดจากความขยัน อดทนและเข้าหาโอกาสของคนรุ่นแม่ พัฒนาทีละก้าวจากยาสีฟันสมุนไพรกวนในกาละมังขายตามตลาดนัดเป็นยาสีฟันสมุนไพรโอท็อปของสงขลา จนกระทั่งก้าวกระโดดเป็นเบอร์สามของยาสีฟันไทย เส้นทางของยาสีฟันเทพไทยน่าทึ่งขนาดไหน PSUBroadcast เปิดคอลัมน์ คำ.คน.คิด กับ คุณกร สุริยพันธ์ ทายาทรุ่นสองของยาสีฟันเทพไทย

News

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตั้งทุ่นดักขยะ บริเวณปากคลองสำคัญของสงขลา 10 สายเพื่อดักขยะก่อนลงทะเล

คุณราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา อธิบายรายละเอียดว่าทุ่นดักขยะทะเลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณอภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและโครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดสงขลา ทุ่นดักขยะจะดักขยะจากคลองสำคัญของจังหวัดสงขลา ได้แก่ คลองระโนด คลองแดน คลองตะเครียะ คลองปากรอ คลองปากบาง-ภูมี คลองบางกล่ำ คลองบางเหรียง คลองอู่ตะเภา คลองนาทวี คลองนาทับ-จะนะ โดยทุ่นจะทำหน้าที่ในการดักขยะเพื่อไม่ให้ลงทะเล และจะมีการเก็บข้อมูลปริมาณขยะ ที่มาของขยะ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการแก้ปัญหาขยะทะเลตั้งแต่ต้นทาง โดยจะมีการติดตั้งทุ่นแล้วเสร็จทั้งหมดในวันที่ 9 ก.ค.2563